Fiscaal Advies

Fiscaal advies

 

Fiscaal advies (inclusief aangiftewerk) De fiscale wet- en regelgeving is de afgelopen jaren uitgebreider en complexer geworden. De wetgever loopt vaak achter op ontwikkelingen in de samenleving wat leidt tot wet- en regelgeving die vaak “grijs en/of onduidelijk” is. Het overzicht houden in dit speelveld, is elke dag weer onze drive.

De kennis van Bladder Fiscaal op het gebied van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en de successiewet is zeer gedegen. Op specifieke terreinen, zoals het internationale belastingrecht, werken wij, indien nodig, samen met adviseurs die onze werkwijze ondersteunen.

 

Werkzaamheden die wij uitvoeren:

 

De term fiscaal advies is veelomvattend, maar om u een idee te geven, volgt hier een opsomming van werkzaamheden die wij veelvuldig uitvoeren voor onze klanten:

 

 • Het actief informeren van klanten over relevante fiscale zaken (zowel kansen als bedreigingen).
 • Het adviseren en begeleiden bij reorganisaties (onder andere fusie- en splitsingstrajecten).
 • Het omzetten van ondernemingsvormen (bijv. eenmanszaak naar BV of juist van BV naar eenmanszaak)
 • Het begeleiden van bedrijfsoverdrachten.
 • Het uitvoeren van fiscale due diligenceonderzoeken.
 • Het plegen van vooroverleg met de fiscus ter verkrijging van zekerheid.
 • Het voeren van bezwaarprocedures.
 • Het verzorgen van alle vormen van communicatie naar en met de fiscus.
 • Het bijstaan van klanten bij boekenonderzoeken.
 • Het begeleiden van startende ondernemers.
 • Verzorgen aangiften inkomstenbelasting.
 • Verzorgen aangiften vennootschapsbelasting.