Estate Planning

Estate planning:

Wat zijn uw wensen met betrekking tot uw vermogen en hoe regelt u dat uw wensen fiscaal vriendelijk kunnen worden gerealiseerd? Het antwoord daarop is estate planning.

Estate planning is het op basis van de wensen van de klant, gestructureerd op fiscaal vriendelijke wijze overdragen van vermogen. Bladder Fiscaal is uw specialist op het gebied van estate planning en heeft zeer uitgebreide ervaring op het gebied van:

  • testamentadvies
  • schenkingsadvies
  • opstellen van schenkingsplannen
  • realisatie van ANBI’s (goede doelen stichting)
  • het begeleiden van bedrijfsoverdrachten met toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit het optreden als executeur testamentair
  • het opstellen van aangiften schenkbelasting
  • het opstellen van aangiften erfbelasting
  • de afhandeling van nalatenschappen

Bij al deze werkzaamheden werken wij nauw samen met andere partijen die betrokken zijn bij deze trajecten zoals notarissen maar ook uitvaartondernemers.