Dit doen wij

 

 

De werkzaamheden van Bladder Fiscaal bestaan uit drie onderdelen:

Fiscaal advies 

De fiscale wet- en regelgeving is de afgelopen jaren uitgebreider en complexer geworden. De wetgever loopt vaak achter op ontwikkelingen in de samenleving wat leidt tot wet- en regelgeving die vaak “grijs en/of onduidelijk” is. Het overzicht houden in dit speelveld en wet- en regelgeving optimaal inzetten voor onze klanten, is elke dag weer onze drive.

De kennis van Bladder Fiscaal op het gebied van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en de successiewet is zeer gedegen. Op specifieke terreinen, zoals het internationale belastingrecht, werken wij, indien nodig, samen met adviseurs die onze werkwijze ondersteunen.

De term fiscaal advies is veelomvattend en onze werkzaamheden zijn ook erg breed, maar om u een idee te geven, volgt hier een korte opsomming van werkzaamheden die wij veelvuldig uitvoeren voor onze klanten:

 • Het begeleiden van startende ondernemers.
 • Het actief informeren van klanten over relevante fiscale zaken (zowel kansen als bedreigingen).
 • Het adviseren en begeleiden bij reorganisaties, het omzetten van ondernemingsvormen (van eenmanszaak naar BV of juist omgekeerd).
 • Het begeleiden van bedrijfsoverdrachten.
 • Het uitvoeren van fiscale due diligenceonderzoeken.
 • Het begeleiden van bezwaarprocedures.
 • Het overleggen met de fiscus (vooroverleg).
 • Het bijstaan van klanten bij boekenonderzoeken.
 • Verzorgen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Financiële planning

Financiële planning geeft inzicht in de haalbaarheid van uw wensen en maakt duidelijk hoeveel inkomen en vermogen u nodig heeft ze te realiseren.

Bij financiële planning:

 • brengen wij uw wensen in kaart
 •  inventariseren wij uw huidige situatie
 •  beoordelen wij uw huidige situatie
 •  beoordelen wij de haalbaarheid van uw doelen
 •  dragen wij oplossingen aan om uw doelen te realiseren
 •  houden wij rekening met verschillende scenario’s

Aan de hand van uw gegevens, maken wij overzichtelijke inkomens- en vermogensplanningen die u het inzicht geeft dat u wenst. Onze planningen geven antwoorden op vragen als:

 •  Wat is het te verwachten inkomen na overdracht van een onderneming?
 •  Hoe heb ik mijn “oude dag” geregeld?
 • Wat voor effect hebben schenkingen op mijn vermogen?

Ook op het terrein van advisering omtrent vermogensstructurering zijn wij ervaren en deskundig. Beleggen in privé, in een BV of binnen een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Aan de hand van duidelijke toelichtingen en rekenvoorbeelden, kunnen onze klanten de gewenste keuzes maken en voeren wij deze keuzes uit.

Estate planning

Wat zijn uw wensen met betrekking tot uw vermogen en hoe regelt u dat uw wensen fiscaal vriendelijk kunnen worden gerealiseerd? Het antwoord daarop is estate planning.

Estate planning is het op basis van de wensen van de klant, gestructureerd op fiscaal vriendelijke wijze overdragen van vermogen. Bladder Fiscaal is uw specialist op het gebied van estate planning en heeft zeer uitgebreide ervaring op het gebied van:

 •  testamentadvies
 •  schenkingsadvies
 •  opstellen van schenkingsplannen
 •  realisatie van ANBI’s (goede doelen stichting)
 •  het begeleiden van bedrijfsoverdrachten met toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit
 •  het optreden als executeur testamentair
 •  het opstellen van aangiften schenkbelasting
 •  het opstellen van aangiften erfbelasting
 •  de afhandeling van nalatenschappen

Bij al deze werkzaamheden werken wij nauw samen met andere partijen die betrokken zijn bij deze trajecten zoals notarissen maar ook uitvaartondernemers.